Türkçe English
ENERJİ SANTRALLERİ

Hidroelektrik (HES), termik (TS) , doğalgaz çevrim , yenilenebilir enerji (rüzgar(RES), güneş (GES)) santralları  sistem ve donanımları mühendislik,müşavirlik ve kontrolluk hizmetleri

Hidroelektrik santrallar (HES) kapsamında ; cebriborular, dolusavak batardo kapakları , radyal kapaklar, enerji giriş ağzı kapakları, kapak kaldırma mekanizmaları, su alma ağzı ızgaraları ve kapakları; sürgülü vana, büyük çaplı kelebek vana (DN1500 den büyük) , konik vana, tünel kalıpları, tünel kaplamaları, dip kapakları vb. daimi donanımlar, HES santral binası HVAC sistemi, içme suyu ve arıtma pompa istasyonları ve borulama mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje,uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Termik santrallar (TS)  kapsamında; kömür nakliye sistemleri, silolar, kömür hazırlama tesisi, kömür sahası istifleyici ve boşaltıcı (stacker-reclaimer) gibi ekipmanların teknik şartnameleri ile kesin ve uygulama projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanması imalat ve montaj kontrolluğu ile teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.