UZMANLIK ALANLARI / BETONARME VE ÇELİK YAPILAR


Kaynaklı ve civatalı çeşitli taşıyıcı çelik yapılar ile betonarme yapılara ait mühendislik tasarımları, avan proje, kati proje , uygulama projesi ile teknik şartname ve ihale dosyaları hazırlanması, kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri.