HİZMETLERİMİZ


 SAHA ÇALIŞMALARI
-
Jeolojik
- Topoğrafik

-Röleve alma

 

PLANLAMA
- Fizibilite
- Pazar analizleri
- Öntasarım - kavramsal tasarım
- Maliyet analizleri
- Ekonomik ve finansal analizler
- Risk analizleri

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

(Kesin, uygulama ve detay  projer)
-Mimarlık
-İnşaat mühendisliği
-Makine mühendislği
-Kimya mühendisliği
-Elektrik mühendisliği
-Elektronik(kumanda) mühendisliği

 

İLERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
- 3 Boyutlu katı modelleme
- 3 Boyutlu mekanizma simülasyonu
- Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD)
- Sonlu elemanlar yöntemi ile tasarım
- Sistem ve ürün geliştirme

 

 

İHALE DOKUMANI HAZIRLAMA VE DİĞER
-   Teklif dokümanı

-   Teknik şartnameler
-   Metraj ve keşif listeleri
-   Sözleşme Şartname Taslakları
 -  Müşteriye ihale öncesi ve sonrası destek
  - Geçici ve kesin kabul işlemleri
   - İşletme bakım onarım kılavuzları 
 -  Teknik eğitim 

 

KONTROLLÜK
- Proje ve teknik doküman kontrolu ve raporlama
- Üretim kontrolü ve raporlama
- Montaj kontrolü ve raporlama

 

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK)
- Bilirkişilik
- Hakemlik
- Teknik konularda danışmanlık